Ouderen & kwetsbare eerst vaccineren

Gepubliceerd op 19 november 2020 om 13:23

Begin met zestigplussers en medische risicogroepen bij het vaccineren tegen covid-19. Daar is op dit moment de meeste gezondheidswinst mee te behalen, schrijft de Gezondheidsraad in een donderdag gepubliceerd advies.

De komende maanden worden de eerste coronavaccins verwacht, maar er zal niet meteen genoeg zijn om iedereen te vaccineren. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid advies gevraagd wie voorrang moet krijgen.

Oudsten eerst

De raad adviseert zestigplussers met een onderliggende aandoening te laten voorgaan, en binnen deze groep de alleroudsten het eerst. Zij zijn het kwetsbaarst en lopen een hoog risico om ernstig ziek te worden of te overlijden aan covid-19.

Daarna komen zestigplussers zonder aandoening en daarna mensen onder de 60 uit medische risicogroepen. Dat zijn onder anderen patiënten met long- of hartaandoeningen, diabetes en immuunziekten. Ook verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen, worden gezien als risicogroep. Dit zijn over het algemeen ook de mensen die de griepprik kunnen krijgen. Het zal naar schatting om zo'n vijf miljoen mensen gaan.

'Het gaat hierbij mensen die het meeste te lijden hebben gehad onder dit virus', zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bij het in ontvangst nemen van het advies ('een oerdegelijk stuk werk'). Volgens de minister is een vaccin 'de belangrijkste troef om deze verschrikkelijke crisis achter ons te laten'.

De keuze om het risico op sterfte te verminderen en niet te kijken naar bijvoorbeeld het aantal te winnen (gezonde) levensjaren is uiteindelijk een ethische afweging geweest, zegt Gezondheidsraadvoorzitter Bart-Jan Kullberg in een toelichting. Volgens de minister geeft het beschermen van kwetsbaren uiteindelijk ook meer ruimte aan de rest van de samenleving.

Zorgmedewerkers

Als de risicogroepen vanwege medische redenen niet zelf het vaccin kunnen krijgen, dan komen zorgmedewerkers in bijvoorbeeld verpleeghuizen en mantelzorgers in aanmerking. Ook kan nog gedacht worden aan mensen die door hun werk een groter risico lopen op infectie. Denk aan tandartsen en fysiotherapeuten, maar ook kappers, handhavers en mogelijk medewerkers van slachterijen.

Binnen de groepen zal vanwege gebrek aan vaccins waarschijnlijk nog wel nadere prioritering nodig zijn. Ook is nog niet precies duidelijk hoeveel risico bepaalde beroepen met zich meebrengen.

De raad benadrukt ook dat het een voorlopig advies is. Het kan veranderen zodra er meer bekend wordt over de werkzaamheid van het vaccin en de geschiktheid voor specifieke groepen.

Andere strategieën

Deze strategie gaat uit van het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte door covid-19. Een tweede strategie — die de Gezondheidsraad op dit moment niet adviseert maar wel ter overweging meegeeft — kan gericht zijn op voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Dit kan een uitgangspunt zijn als het aantal besmettingen in de bevolking laag is.

Dan komen juist degenen in aanmerking met veel sociale contacten. In het najaar droegen jongeren tussen de 20 en 30 jaar het meeste bij aan verspreiding dus in deze strategie zouden zij het vaccin ook aangeboden moeten krijgen.

Vitale infrastructuur

Een derde strategie is gericht op het voorkomen van 'maatschappelijke ontwrichting' en het intact houden van 'de vitale infrastructuur van de samenleving'. Dat kunnen zorgmedewerkers zijn, maar ook medewerkers van veiligheidsdiensten, openbaar bestuur en de voedselketen.

Er is ook een combinatie van de eerste (gezondheidswinst) en de laatste strategie (de zorg en maatschappij draaiende houden) mogelijk. Hoewel de raad dus nadrukkelijk kiest voor de eerste strategie 'kan zij zich voorstellen dat het kabinet uit maatschappelijke overwegingen vaccins wil reserveren voor zorgmedewerkers'.

Voorlichting

De raad benadrukt het belang van voorlichting. Bij sommige mensen kan de indruk ontstaan dat het vaccin niet veilig is omdat het zo snel ontwikkeld is. Daarom moet de overheid duidelijk maken dat 'bij de beoordeling van de veiligheid (...) geen stappen worden overgeslagen'.

Ook moet de overheid van de raad goed uitleggen waarom bepaalde groepen vanwege schaarste niet meteen voor vaccinatie in aanmerking komen, terwijl zij daar wel belang bij zouden hebben. Registratie van degenen die een vaccin hebben ontvangen is volgens het advies 'essentieel' om inzicht te krijgen in de werking van het middel.

(Bron fd.nl)


«   »