Begeleiding bij het Daytraden op de AEX & DAX index voor slechts €30,- p/m

Duitsland verlengt het ''corona steunpakket'' tot zeker 2021

Gepubliceerd op 26 augustus 2020 om 11:05

De Duitse ‘grote coalitie’ van christendemocraten en sociaaldemocraten verlengt de crisishulp voor bedrijven en burgers. Dat is dinsdagavond na urenlang beraad besloten. De hoop is dat de economie daarmee door de coronapandemie geholpen kan worden zonder massale ontslagen.

‘Corona gaat de volgende ronde in, de regering ook’, zei de Beierse christendemocraat Markus Söder. Volgens CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer laat de coalitie met het pakket zien dat in staat te zijn krachtdadig op te treden in aanloop naar verkiezingsjaar 2021.

Een deel van het Duitse bedrijfsleven had ingezet op een verlenging van de Kurzarbeit-regeling. Deze loonsubsidies worden nu verlengd van 12 maanden tot 24 maanden. 

Ook de ondernemingsbijdragen voor sociale zekerheid worden door de overheid overgenomen. Werknemers behouden hun baan, zelfs als hun werk (deels) wordt opgeschort. De Duitse regeling is vergelijkbaar is met de Nederlandse Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, de NOW.

Populaire regeling

Nog nooit werd in Duitsland zoveel gebruik gemaakt van de regeling. Hoewel de Duitse economie opleefde in de zomer krijgen nog altijd meer dan vijf miljoen werknemers in Duitsland hun loon gedeeltelijk doorbetaald via de miljarden aan overheidshulp. In Duitsland is in de crisis van 2009 met 1,5 miljoen mensen veel minder gebruik gemaakt van de regeling.

De huidige versoepelde regeling blijft sowieso bestaan tot 31 december 2021. De vergoeding wordt iets opgekrikt. Bedrijven die nog geen gebruik maken van de Kurzarbeit kunnen dat tot eind dit jaar doen. Volgens minister van Financiën Olaf Scholz kost de verlenging €10 mrd.

Overbrugging mkb

Ook de staatssteun voor bedrijven die bijzonder hard worden getroffen, is verlengd tot eind 2020. Voor deze overbruggingssteun voor het mkb had de regering €25 mrd begroot maar de pot is nog lang niet leeg. Vaste bedrijfskosten tot €150.000 worden tijdelijk vergoed door de overheid.

Verder is besloten om de versoepeling van het insolventierecht te verlengen om een golf van faillissementen te voorkomen. De plicht om bij oplopende schulden zo snel mogelijk uitstel van betaling aan te vragen zal tot einde jaar opgeschort blijven.

Oeso-kritiek

De verlenging van de hulp voor bedrijven en hun werknemers is niet onomstreden. Onder meer de club van rijke landen Oeso heeft deze zomer gepleit voor een versobering van de regelingen omdat ze economisch herstel anders in de weg staan. Het gevaar is daarbij dat bedrijven en banen in stand worden gehouden die niet meer levensvatbaar zijn.

Op de kritiek dat Duitsland kansloze zombiebedrijven overeind houdt zei SPD-leider Norbert Walter-Borjans dat juist wordt geprobeerd om gezonde bedrijven in leven te houden. Duitsland hoopt met de verlengingen de pandemie uit te zingen.

Schade valt mee

De economische in Duitsland is het tweede kwartaal ingestort met 9,7%, bleek dinsdag uit de cijfers van het Duitse bureau voor statistiek. Dat was een fractie minder erg dan verwacht. De Duitse lockdown was net als de Nederlandse minder strikt en korter dan in veel andere landen.

De economie wordt gesteund door het extreem soepele monetaire beleid van de ECB en het omvangrijke stimuleringspakket van de Bondsregering. Ondanks de economische terugval van bijna 10%, zijn de nettosalarissen slechts met ongeveer 4% gedaald. Dat is te danken aan de loonsubsidies. Om de koopkracht aan te jagen heeft Duitsland de btw verlaagd tot aan het einde van het jaar.

(Bron FD.nl)